عنوان مناقصه :آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار (نوبت اول) شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد جهت "خريد و يا طراحي نرم افزار مديريت قراردادها و معاملات" از شركتهاي ذيصلاح دعوت به همكاري نمايد ، لذا كليه شركتهايي كه سوابق كاري مرتبط با اجراي كار فوق را دارند دعوت بعمل مي آيد مدارك و رزومه كاري خويش را حداكثر تا تاريخ 20/04/1397 به یکی از آدرسهای قید شده ذیل بطوريكه قبل از مهلت تحويل، پاكات فوق الذكر به مديريت مزبور برسد. تهران - خیابان دکتر فاطمی ، روبروی هتل لاله ، ساختمان نگین ، دفتر مرکزی شرکت گل گهر ، دبیرخانه دفتر مرکزی سيرجان - كيلومتر 50 جاده شيراز، مجتمع معدني و صنعتي گل گهر ، صندوق پستي 111/78185 بنام مدیریت قراردادها و معاملات اطلاعات تکمیلی مربوط به کارفوق را می¬توانید از لينك ذيل دانلود نمائید. مدیریت قراردادها و معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر دستورالعمل نحوه ارائه پاکت در فراخوان نرم افزار

<< بازگشت به ليست مناقصات