عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 97/06/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " ساخت رمپ ورودي انبار امولايت، تهيه و نصب درب‌هاي كركره‌اي پاركينگ پاسگاه ناريه و فنس‌كشي اطراف مخزن سوخت مجتمع " خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان می توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 27/4/97 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز يكشنبه مورخ 17/4/97 براي متقاضيان بلامانع است. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر دانلود اسناد مناقصه دانلود آيين نامه صيانت نامه فضاي سبز دانلود آيين نامه نقشه برداري و GIS كارفرما دانلود فرم پرسشنامه دانلود فهرست بها (3) دانلود ليست بخشنامه ها (3) دانلود نقشه پاركينگ امولايت (1) دانلود نقشه فنس مخزن سوخت (1) دانلود نقشه كف سازي رمپ (1)

<< بازگشت به ليست مناقصات