عنوان مناقصه :آگهي استعلام عمومي شماره 97/04/س
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "ساخت و نصب تابلو" خود را از طريق استعلام عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند مدارک مورد نیاز را ار لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 97/4/30 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع مي باشد مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر دانلود اسناد استعلام

<< بازگشت به ليست مناقصات