عنوان مناقصه :آگهي استعلام عمومي شماره 97/05/س
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " خريد نشريات كشوري و محلي و حمل اين نشريات تا محل سايت مجتمع معدني و صنعتي گل گهر و توزيع اين نشريات بين پرسنل شركت گل گهر طبق ليست تائيدي مديريت روابط عمومي و امور بين الملل " خود را از طريق استعلام عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 97/05/08 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد استعلام

<< بازگشت به ليست مناقصات