عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/12/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " اجراي ساختمان پاسگاه ناريه واقع در سايت امولايت" را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا كليه متقاضيان محترم می توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 97/05/27 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/05/21 براي متقاضيان بلامانع است.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات