عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 97/11/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" طراحي، تامين اقلام مورد نیاز و اجراي تفكيك زون هاي كوره گندله سازي1 (زون هاي گاز رساني شماره 6.2 ، 7.1 و 7.2) "
را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا كليه متقاضيان محترم مي توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 97/05/30 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع مي باشد. ضمناً بازديد از محل ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مور97/05/24 براي متقاضيان بلامانع است.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات