عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده (نوبت دوم)شماره 97/07/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" قفسه بندي سوله انبار مغزه "
خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 97/06/27 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز سه شنبه مورخ 97/06/20 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه نقشه برداري
دانلود برآورد انبار مغزه
دانلود صيانت نامه فضاي سبز
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامين کنندگان
دانلود ليست بخشنامه ها
دانلود نقشه هاي انبار مغزه

<< بازگشت به ليست مناقصات