عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 97/13/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" تهيه مصالح و اجراي عمليات گاز رساني به كارخانه آهك ميكروسيليس "
خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . بازدید از محل اجرای پروژه ، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/07/11 برای متقاضيان بلامانع است. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 97/07/18 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات