عنوان مناقصه : اصلاحیه آگهی اسناد مناقصه عمومي شماره 97/16/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :حسب تغییرات در اسناد مناقصه مذکور با عنوان
" بیمه اموال و دارائیهای شرکت در سال 98-97" ،
به استحضار کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می رساند اسناد اصلاح شده را از لینک ذیل دانلود نمائید. لطفاً پس از دریافت اسناد جدید نسبت به تکمیل آن و تحویل در روز یکشنبه مورخ 97/07/29 اقدام فرمائید. ضمناً تاریخ بازدید تغییر نکرده و روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 22 و 97/07/23 همکاران دستگاه نظارت آماده پاسخگویی بصورت حضوری می باشند.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اصلاحیه اسناد مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات