عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/19/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"مديريت زيست محيطي و مدلسازي اثرات تجمعي آلايندگي‌ هوا در كارخانجات گندله‌سازي 2 و خطوط 5، 6 و7 توليد كنستانتره و كليه پهنه‌هاي اطراف كارخانجات مذكور "
خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. . لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند.. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 976/9/6 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز سه شنبه مورخ 97/8/29 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات