عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/21/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" بررسي سازه‌اي و ارائه طرح جهت تغییر طرح ایستگاه تعویض پالت، بررسي سازه‌اي و ارائه طرح جهت نصب و اصلاح جرثقیلها و مونوریلهای سایت گندله سازي شماره دو "
خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت مهندسين مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 97/09/24 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 97/09/17 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود خلاصه موازين و اقدامات HSE
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامين کنندگان

<< بازگشت به ليست مناقصات