عنوان مناقصه :آگهي فراخوان شناسايي شركت‌ها و مؤسسات پژوهشي (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" طرح پژوهشي طراحي و مهندسي ساخت هشت عدد گارد لاستيك تراك"
را از طريق فراخوان عمومي به شركت‌ها‌ و مؤسسات واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهار‌شنبه مــورخ 97/10/05 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود فراخوان شناسايي شركت ها و موسسات جهت طراحي و ساخت حفاظ لاستيك تراك
دانلود
دانلود کاتالوگ

<< بازگشت به ليست مناقصات