عنوان مناقصه :آگهي فراخوان شناسايي مشاور (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" ارائه خدمات مهندسي و نظارت بر اجراي طرح سولفورزدايي از گازهاي خروجي از كارخانه گندله‌سازي شماره 1 "
خود را از طريق فراخوان عمومي به شركت مهندسين مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه‌شنبه مــورخ 97/09/27 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 97/09/24 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود فراخوان شناسايي مشاور طرح سولفورزدايي
دانلود نقشه ها

<< بازگشت به ليست مناقصات