عنوان مناقصه :آگهي فراخوان شناسايي شركت‌هاي داراي صلاحيت پيمانكاري در زمينه آسانسورهاي صنعتي (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" طراحي، تأمين، ساخت، نصب و راه اندازي سه دستگاه آسانسور صنعتي به همراه اصلاح و نوسازي سه دستگاه آسانسور موجود در كارخانجات فراوري "
خود را از طريق فراخوان عمومي به شركت‌ها‌ي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارك مورد نياز را از لينك ذيل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهار‌شنبه مــورخ 97/10/05 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد فراخوان

<< بازگشت به ليست مناقصات