عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 97/14/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" طراحي فضاهاي داخلي مجموعه ورزشي "
خود را واقع در شهرستان سيرجان، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مشاور و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ ٩٧/10/١٢ در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز چهارشنبه مورخ ٩٧/10/٠٥ براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود ارزيابي پيمانكاران دستگاه نظارت HSE
دانلوددستورالعمل_ارزيابي_كيفي_مناقصه_گران
دانلودشيوه نامه كدينگ

<< بازگشت به ليست مناقصات