عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/27/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" مديريت محيط زيست و تهيه گزارشات نظارت و بازرسي از روند ملاحظات زيست محيطي كارخانه كنسانتره خطوط 5 و 6 و 7 ، كارخانه گندله سازي 2 و شهرك صنعتي گل گهر "
از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 97/10/12 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 97/10/08 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامين کنندگان

<< بازگشت به ليست مناقصات