سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٨ :: ١٠:٥١
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، در ردیف 10 شرکت پیشرو‌ قرار گرفت

گل گهر رتبه نخست گروه اكتشاف، استخراج و خدمات جنبی و جایگاه ۲۴ در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران

در همايش IMI100 معرفی شد: گل گهر رتبه نخست گروه اكتشاف، استخراج و خدمات جنبی و جایگاه ۲۴ در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، در ردیف 10 شرکت پیشرو‌ قرار گرفت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست رتبه نخست گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جنبی در رتبه بندی IMI100 را در اختیار گیرد. گل گهر همچنین توانست در ميان ١٠ شركت پيشرو کشور قرار گیرد. به گزارش روابط عمومى شركت معدنى و صنعتى گل گهر، در بيست و دومين سال رتبه بندى IMI100، سازمان مدیریت صنعتی به معرفى ۵۰۰ شركت برتر کشور پرداخت. طبق فهرست اعلام شده، در گروه اكتشاف، استخراج و خدمات جنبی، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان شركت اول معرفى شد. علاوه بر این شركت معدنى و صنعتى گل گهر نيز جزو ١٠ شركت پيشرو قرار گرفت. همچنين در ميان ۵۰۰ شركت برتر، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست در رتبه بندی کلی با فروش ۱۱۷۲۹۸ میلیارد ریال، رتبه ٢٤ را از آن خود کند و شرکت های فولاد خوزستان، صنایع مس ایران و توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) بترتیب با فروش ۱۱۴۳۶۲، ۱۱۱۲۵۳ و ۴۴۵۹۸ میلیارد ریال، جایگاه ۲۵، ۲۶ و ۵۱ را کسب نمودند. همچنین شرکت جهان فولاد سیرجان نیز با فروش ۱۵۳۷۵ میلیارد ریال، جایگاه ۹۹ را در این رتبه بندی بدست آورد. شركت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر نیز دربین ۵۰۰ شرکت برتر ایران با فروش ٥٠٠١٠ ميليارد ريال، در جایگاه ۱۷۲ ایستاد. روابط عمومی و امور بین الملل

گل گهر رتبه نخست گروه اكتشاف، استخراج و خدمات جنبی و جایگاه ۲۴ در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران