نام شركت: توسعه، عمران و مديريت منطقه

پست الكترونيك:  golgohar.area.development@gmail.com

سرمايه شركت:

100 ميليارد ريال

 

معرفي

پيرو تصويب طرح جامع منطقه معدني و صنعتي گل گهر، ضرورت ايجاد ساختاري مستقل در منطقه به منظور توسعه، عمران و مديريت تا سيسات زير بنايي در فضاهاي مشاع و مشترك و عمومي منطقه گل گهر كه بتواند بصورت واحد و يكپارچه اين گونه نيازهاي اساسي را در منطقه برآورد نمايد كاملا احساس شد. لذا كليه فعالين و سرمايه‌گذاران حاضر در منطقه درخصوص مشاركت در ايجاد و تشكيل يك شركت با اهداف و موضوعات اشاره شده، توافق نمودند و به همين منظورشركت توسعه عمران و مديريت منطقه گل‌گهر در تاريخ 30/1/1394 با سرمايه اوليه 100 ميليارد ريال تاسيس شد.

 شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل‌گهر بر آن است تا با بهره‌گيري از منابع انساني كارآمد، فناوري پيشرفته، ساختار اداري و مديريتي اثربخش، مشاركت موثر بخش‌هاي خصوصي و گسترش آگاهي عمومي در منطقه گل‌گهر به گونه‌اي  عمل نمايد تا بتواند تمامي نيازهاي اساسي، زيربنايي و خدماتي كه به صورت مشترك در فضاهاي عمومي و مشاع منطقه مورد استفاده تمامي شركت هاي موجود در منطقه مي‌باشند شناسايي نموده و با سرمايه و حمايت سهامداران و همچنين جلب سرمايه‌هاي بخش خصوصي نسبت به اجراي آن‌ها اقدام نمايد.

در همين راستا شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل‌گهر راهبردهاي خود را درخصوص انجام ماموريت  محول شده  تدوين نموده و اقدام به طرح‌ريزي اقدامات مرتبط با اين راهبردهانموده است:

·         بهره‌مندي و برخورداري كليه شركت‌هاي توليدي از خدمات حمل‌و‌نقل ريلي

·         بهره‌مندي و برخورداري كليه شركت‌هاي توليدي و خدماتي از خدمات پشتيباني و حمل جاده‌اي

·         ايجاد شبكه جمع‌آوري آب‌هاي سطحي جاري در منطقه و هدايت آن‌ها به خارج از سايت در راستاي حفاظت از تاسيسات در زمان جاري شدن آب‌هاي سطحي در فصول بارندگي

·         برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌‌هاي عملياتي به منظور ايجاد تاسيسات و تجهيزات مورد نياز منطقه جهت تقويت ارتباطات در منطقه

·         ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز به منظور استقرار صنايع پايين‌دستي آهن و فولاد و ساير خدمات مورد نياز در يك منطقه خاص

·         شناسايي فرصت‌هاي درآمدزايي به منظور نيل به سوي استقلال مالي، كسب درآمد پايدار و همچنين تامين منابع مالي مورد نياز از طريق انتخاب روش‌هاي مناسب

 

 

سهامداران:

 

 

نام سهامدار

تعداد سهم

درصد سهام

شركت معدني و صنعتي گل‌گهر

16000000

16%

شركت گهرانرژي

14000000

14%

شركت سنگ‌آهن گهرزمين

14000000

14%

شركت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

14000000

14%

شركت فولاد سيرجان ايرانيان

14000000

14%

مجتمع جهان فولاد سيرجان

14000000

14%

شركت سرمايه‌گذاري و توسعه گل‌گهر

14000000

14%

 


شناسنامه طرح ها وپروژه ها

 

عنوان طرح:        بهسازی واحداث جاده درب 2 مجتمع گل گهرسیرجان

 

هدف(ظرفیت)طرح:   بهبود زيرساخت حمل جاده‌اي تولیدات منطقه گل گهر به سراسر کشور

 

سال شروع:                1395

 

سال پایان:                  1397 

 

محل احداث:                  منطقه معدني وصنعتي گل‌گهر

 

پیمانکارداخلی:                 شرکت محورگستر شرق

 

مشاورطرح :  شرکت مهندسین مشاور هگزا (طراح)  /  شرکت مهندسین  مشاورطرح گارنو(نظارت)

 

معرفی وشرح پروژه:         
" مسیر ورودی شماره 2 مجتمع گل گهر سیرجان به عنوان مسير اصلي تردد كاميون‌هاي حامل محصولات منطقه معدني و صنعتي گل‌گهر مي‌باشد. احداث و بهسازي اين مسير به طول 98/14 کیلومتر شامل بدنه راه ، ابنیه فنی ، جدول گذاری ، خط کشی  و نصب علائم ایمنی است در پنج فاز در حال اجرا  می باشد. پس از اجرا ترافيك روان و جلو گیری ازتصادفات احتمالی از مهمترين نتياج اين طرح خواهد بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

عنوان طرح:  عملیات زیرسازی اتصال طرحهای توسعه معدنی وصنعتی منطقه گل گهر به شبکه ریلی

 

هدف طرح:  حمل تولیدات شرکتهای مستقر درمنطقه گل گهر به سراسر کشور

 

سال شروع:                1394

 

سال پایان:                  1396

 

محل احداث:  منطقه معدني و صنعتي گل‌گهر

 

پیمانکارداخلی:         شرکت فرحان سازان جنوب شرق کرمان

 

مشاورطرح :  شرکت  مهندسان مشاور هگزا (طراح)/  شرکت  مهندسان مشاورطرح گارنو(نظارت)

 

معرفی وشرح پروژه:                   
 با افزايش حجم توليدات منطقه معدني و صنعتي گل‌گهر احداث زيرساخت‌هاي مرتبط با حمل محصولات به مشتريان و همچنين بنادر، يكي از ضروريات قابل توجه خواهد بود. از آن‌جا كه حمل ريلي يكي از گزينه‌هاي حمل ارزان مواد مطرح مي‌باشد، با احداث این پروژه بستر برای اجرای ایستگاه راه آهن  واتصال به شبکه ریلی کشورآماده می شود.  درنهایت  سهولت درحمل و نقل محصولات تولیدی در منطقه گل گهر، کاهش ترافیک مسیر  ، کاهش مصرف سوخت، جلو گیری از تصادفات جاده ای و... از مزاياي اجراي اين طرح خواهد بود.