آگهی پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده سهامداران

بدین وسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) می رساند، وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده سهامداران از طریق سیستم آنلاین بانک سپه از تاریخ 29 مهرماه 1398 قابل پرداخت می باشد لذا سهامداران حقیقی می توانند از تاریخ مذکور با همراه داشتن کارت ملی به شعبات بانک سپه در سراسر کشور مرجعه و نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام نمایند و سهامداران حقوقی با اعلام شماره حساب بانکی به شماره فکس 88977288-021 مطالبات را دریافت نمایند.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)​