فصل‌نامه پژوهشی "پژوهشگر" به منظور گسترش مرزهای دانش و انتشار یافته‌های علمی در زمینه‌های متناسب با صنعت سنگ آهن و فولاد با اهداف مشخص شده ذیل از پاییز 1390 فعالیت خود را آغاز نمود.

  • ایجاد زمینه به منظور ارتقاء سطح دانش و پژوهش در زمینه صنعت سنگ آهن و فولاد
  • انتشار مقاله‌­های علمی، پژوهشی، تحلیلی و عرضه نتایج تحقیقات به منظور ارتقاء سطح علمی و تولید دانش
  • ایجاد تحرک در پژوهشگران جهت پژوهش‌­های علمی
  • ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات
  • کمک به شناسایی اندیشمندان سراسر کشور و درج مقالات آنان در ارتباط با موضوع فصل‌نامه

 

شماره یک - پاییز 1390 شماره دو - زمستان 1390 شماره سه - بهار 1391 شماره چهار - تابستان 1391
شماره پنج - پاییز 1391 شماره شش- زمستان 1391 شماره هفت - بهار 1392 شماره هشت -تابستان 1392
شماره نه - پاییز 1392 شماره ده- زمستان 1392 شماره یازده - بهار 1393 شماره دوازده -تابستان 1393
شماره سیزده - پاییز 1393 شماره چهارده - زمستان 1393 شماره پانزده - بهار 1394 شماره شانزده -پاییز 1394
شماره هفده - زمستان 1394 شماره هجده - بهار 1395