جمشید ملا رحمان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
امیر علی طاهر زاده قائم مقام مدیر عامل 
حامد عسکری زاده مشاور ارشد امور اجرایی 
حسین سلیمانی مدیر حراست 
سید علیرضا مرتضوی مدیر حوزه مدیر عامل 
رادمان ملیحی شجاع مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی
محمد ايرانمنش مديريت روابط عمومی و امور بین الملل
محمد جواهری مدیر عامل باشگاه فرهنگی و ورزشی
بختیار عباسلو مدیر امور حقوقی و قراردادها
مصطفی عبد اللهی مدیر امور قرادادها 
حسام الدین معین زاده  مدیر پژوهشکده سنگ آهن و فولاد
محمد علی ایرانژاد مدیر عامل معراج اندیشه گل گهر
فرهاد آذرین فر سرپرست مدیریت برنامه ریزی استراتژیک و مجامع و دبیر هیات مدیره