آدرس وب سایت : http://www.goharhamkar.ir

شرکت گهر همکار در فروردین 1379با مشارکت پرسنل زحمت کش شاغل در گل گهر در زمینه خدمات صنعتی و معدنی تشکیل گردید و  تاکنون نقش برجسته  ای در توسعه صنعت و معدن منطقه ایفا نموده استبخشی از سهام این شرکت متعلق به کارکنان شاغل در بخشهای خصوصی و بخشی نیز متعلق به شرکت گهر عمران است.

این شرکت در زمینه های زیر فعالیت می کند: عملیات معدنکاری، طراحی، ساخت و نصب خطوط خردایش و تغلیظ سنگ آهن دانه بندی شده،طراحی و ساخت و نصب خطوط انتقال و طبقه بندی مواد معدنی، راهبری خطوط خردایش و تغلیظ سنگ آهن دانه بندی شده، تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین معدن، عملیات راهسازی.