شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

درخواست بازدید از منطقه معدنی و صنعتی گل گهر

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر بمنظور ساماندهی و ‌یکپارچه سازی بازدید علاقمندان سراسر کشور از منطقه بزرگ معدنی و‌صنعتی گل گهر، سامانه didar.geg.ir را دایر نموده است. درصورت تمایل میتوانید پس از مطالعه و تایید موارد ذیل، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

حداقل سن برای ورود ‌‌و ‌بازدید از منطقه گل گهر 18 سال تمام می باشد.
تکمیل کننده فرم به عنوان نماینده تیم بازدید کننده تلقی می گردد و کلیه هماهنگی ها با ایشان صورت می پذیرد.
پس از تکمیل و ارسال فرم توسط متقاضی، درخواست توسط مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل بررسی و درصورت تایید نهایی با نماینده تیم بازدید تماس گرفته خواهد شد.
باتوجه به محیط صنعتی شرکت، بازدید از منطقه به افراد دارای بیماری خاص توصیه نمی شود.
با توجه به حجم بالای درخواستها، بازدید ها براساس اولویت بندی بوده و پس از برنامه ریزی به متقاضی یا نماینده تیم اطلاع رسانی خواهد شد.
ورود هرگونه تجهیزات عکس برداری ، فیلمبرداری حرفه ای و پهباد های تصویر برداری ممنوع می باشد.
این نوع بازدید ها شامل مستند سازان ، فیلمبرداران، عکاسان، خبرنگاران و اهالی فهیم رسانه نمی باشد. (بازدید این گروه ها نیازمند هماهنگی و‌ تماس با شماره 034۴۱۴۲۳۰۲۶ می‌باشد.)
توافقنامه را مطالعه نمودم و می پذیرم. (کلیک کنید)