شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تولید بیش از 11.8 میلیون تنی گل گهر

شرکت گل گهر توانسته است در 5 ماهه ابتدای امسال بیش از 11.8 میلیون تن محصول تولید کند و میزان فروش شرکت در 5 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل ،با رشد 178 درصدی همراه شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر ،این شرکت در 5 ماهه اول امسال توانسته است 6 میلیون و 810 هزار تن کنسانتره و 5 میلیون و 12 هزار تن گندله تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته رشد 3.39 درصدی را نشان می دهد.

شرکت گل گهر از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه امسال فروشی بیش از 194 هزار میلیارد ریال داشته که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل که عدد 69 هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده با رشد 178 درصدی فروش همراه گشته است.