شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی های مزایده و مناقصه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به پیوست اسناد مناقصه اصلاح شده با موضوع " خدمات مهندسي، تأمين کالا، ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم (EPC) جهت احداث نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی " جهت دریافت کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت ، ابلاغ می گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به پیوست اسناد مناقصه اصلاح شده با موضوع " مهندسي، تأمین تجهيزات، نصب، اجرا و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 40 مگاوات بصورت EPC " جهت دریافت توسط کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت، ابلاغ می گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی کلیه شرکت کنندگان حاضر در جلسه پرسش و پاسخ مورخ 1401/02/06در محل مجتمع معدني و صنعتي گل گهر در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع " تامین لوله های 24 اینچ با پوشش (Fusion Bonded Epoxy)به متراژ حدودأ 95 کیلومتر مربوط به پروژه انتقال گاز از خط لوله ارسنجان-پاریز به منطقه گل گهر" می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز شنبه مورخ 1401/02/31به روز یکشنبه مورخ 1401/03/08موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق با دستورالعمل اعلام شده در اسناد مناقصه در مهلت مقرر نسبت به تحویل پاکات خود در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. لازم به ذکر است اسناد مناقصه اصلاح شده از وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/03/01 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه "طراحي، تامين، ساخت ، نصب و راه اندازي 47 عدد برج روشنایی 18 متری با مشخصات فنی ذكر شده در اسناد مناقصه" را در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/03/28در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/03/16مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/31 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي اصلاحیه و تمدید استعلام عمومي شماره 03/401/س به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع " راهبری،تعمیرات، سرویس و نگهداری سیستمهای آنلاین کارخانجات در بخش هوا و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی " می رساند اصلاحیه و تمدید مهلت پاکات اسناد استعلام عمومي از روز چهارشنبه مــورخ 28/02/1401 به روز یکشنبه 08/03/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لازم به ذکر است اسناد استعلام اصلاح شده از طریق وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/31 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي اصلاحیه و تمدید استعلام عمومي شماره 03/401/س به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع " راهبری،تعمیرات، سرویس و نگهداری سیستمهای آنلاین کارخانجات در بخش هوا و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی " می رساند اصلاحیه و تمدید مهلت پاکات اسناد استعلام عمومي از روز چهارشنبه مــورخ 28/02/1401 به روز یکشنبه 08/03/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لازم به ذکر است اسناد استعلام اصلاح شده از طریق وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/28 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع " خدمات مهندسي، تأمين کالا، ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم (EPC) جهت احداث نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی " می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 1401/03/01به روز یکشنبه مورخ 1401/03/08در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لازم به ذکر است اسناد مناقصه اصلاح شده از طریق وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/28 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع " مهندسي، تأمین تجهيزات، نصب، اجرا و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 40 مگاوات بصورت EPC " می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 1401/03/01به روز یکشنبه مورخ 1401/03/08در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لازم به ذکر است اسناد مناقصه اصلاح شده از طریق وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/28 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی کلیه شرکت کنندگان حاضر در جلسه پرسش و پاسخ مورخ 1401/02/06در محل مجتمع معدني و صنعتي گل گهر در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع " تامین لوله های 24 اینچ با پوشش (Fusion Bonded Epoxy)به متراژ حدودأ 95 کیلومتر مربوط به پروژه انتقال گاز از خط لوله ارسنجان-پاریز به منطقه گل گهر" می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز شنبه مورخ 1401/02/31به روز یکشنبه مورخ 1401/03/08موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق با دستورالعمل اعلام شده در اسناد مناقصه در مهلت مقرر نسبت به تحویل پاکات خود در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. لازم به ذکر است اسناد مناقصه اصلاح شده از وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/27 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد اجرای "طرح جامع برق رساني " خود را واقع در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به نشانی سیرجان کیلومتر 50 جاده شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهينامه تأييد صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه حداقل 4 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 21/03/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 07/03/1401 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/26 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به پیوست الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه با موضوع فوق الذکر ابلاغ می گردد. کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/24 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به پیوست الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه با موضوع فوق الذکر ابلاغ می گردد. کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/24 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به پیوست الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه شامل پاسخ به سوالات مناقصه گران، به روز رسانی نقشه ها و مدارک و جداول پیشنهاد قیمت با موضوع فوق الذکر ابلاغ می گردد. کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی کلیه شرکت کنندگان حاضر در جلسه پرسش و پاسخ مورخ 1401/02/18در محل مجتمع معدني و صنعتي گل گهر در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع "ارائه خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عاليه و كارگاهي طرح ها و پروژه های مدیریت های دفتر فنی و اصلاح خطوط تولید " می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1401/02/25به روز یکشنبه مورخ 1401/03/01موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق با دستورالعمل اعلام شده در اسناد مناقصه در مهلت مقرر نسبت به تحویل پاکات خود در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع " مهندسي، تأمین تجهيزات، نصب، اجرا و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 40 مگاوات بصورت EPC " می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 25/02/1401 به روز یکشنبه مورخ 01/03/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لازم به ذکر است اسناد مناقصه اصلاح شده از طریق وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع " خدمات مهندسي، تأمين کالا، ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم (EPC) جهت احداث نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی " می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 25/02/1401 به روز یکشنبه مورخ 01/03/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لازم به ذکر است اسناد مناقصه اصلاح شده از طریق وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی کلیه شرکت کنندگان حاضر در جلسه پرسش و پاسخ مورخ 06/02/1401 در محل مجتمع معدني و صنعتي گل گهر در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع " تامین لوله های 24 اینچ با پوشش (Fusion Bonded Epoxy)به متراژ حدودأ 95 کیلومتر مربوط به پروژه انتقال گاز از خط لوله ارسنجان-پاریز به منطقه گل گهر" می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز شنبه مورخ 24/02/1401 به روز شنبه مورخ 31/02/1401 موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق با دستورالعمل اعلام شده در اسناد مناقصه در مهلت مقرر نسبت به تحویل پاکات خود در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. لازم به ذکر است الحاقیه اسناد مناقصه متعاقبأ از وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/20 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي شماره01/1401/ع به اطلاع کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه با موضوع " ارائه خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و اجرا و راه اندازی بخش اول از فاز 3 پروژه بازیابی آب مجتمع شامل : احداث سیستم انتقال باطله، حوضچه اضطراری انباشت باطله تر، مخازن و پمپ خانه آب بازیافتی و خطوط لوله آب بازیافتی به مجتمع " شركت معدني و صنعتي گل گهر به صورت EPCمی رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 25/02/1401 به روز یکشنبه مورخ 08/03/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لذا شرکت های واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت با رتبه 1 در رشته آب و یا مشارکت شرکت های پیمانکاری دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با رتبه 1 در یکی از رشته های صنعت و معدن (زیر رشته صنعت) یا رشته آب (زیر رشته انتقال آب) با شرکت مهندسین مشاور دارای گواهی صلاحیت خدمات مشاوره با رتبه 1 در گروه مهندسی آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می توانند در روز یکشنبه مورخ 25/02/1401 از محل اجرای موضوع مناقصه بازدید به عمل آورند ضمناً حضور در جلسه بازدید برای متقاضان جدید الزامی می باشد. لازم به ذکر است اسناد مناقصه از وب سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/18 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي مناقصه عمومي شماره 08/1401/ع شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" انجام عملیات حفاری پودری به روش (RC) در محدوه‌های اکتشافی واقع در استان سیستان و بلوچستان " را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه حداقل 3 در رشته کاوش های زمینی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 01/03/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً مناقصه گران می توانند در روز یکشنبه مورخ 25/02/1401 از محل اجرای موضوع مناقصه بازدید به عمل آورند. همچنین جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401 در محل دفتر تهران شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در خیابان دکتر فاطمی مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/10 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در بازدید از سایت به منظور شرکت در مناقصه با موضوع " خدمات مهندسي، تأمين کالا، ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم (EPC) جهت احداث نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی " میرساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز شنبه مــورخ 17/02/1401 به روز یکشنبه مورخ 25/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. خواهشمند است مطابق با دستورالعمل موجود در اسناد مناقصه نسبت به ارسال پاکات خود در موعد مقرر اقدام نمایید. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. متقاضیان جهت هر گونه سوال و هماهنگی در ارتباط با مناقصه فوق الذکر می توانند با آقای مهندس رضوی نسب (نماینده دستگاه نظارت) شماره تلفن: 03441423956 و یا همراه 09132985477 تماس حاصل فرمایند. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/10 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " ارائه خدمات نظارت بر عملیات اجرای کلیه معابر و شبکه هدایت آب های سطحی سایت " خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرايط و دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته راهسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 31/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 20/02/1401 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/07 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی کلیه شرکت کنندگان حاضر در جلسه پرسش و پاسخ مورخ 06/02/1401 در محل مجتمع معدني و صنعتي گل گهر در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع " تامین لوله های 24 اینچ با پوشش (Fusion Bonded Epoxy)به متراژ حدودأ 95 کیلومتر مربوط به پروژه انتقال گاز از خط لوله ارسنجان-پاریز به منطقه گل گهر" می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز شنبه مورخ 17/02/1401 به روز شنبه مورخ 24/02/1401 موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق با دستورالعمل اعلام شده در اسناد مناقصه در مهلت مقرر نسبت به تحویل پاکات خود در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. لازم به ذکر است الحاقیه اسناد مناقصه متعاقبأ از وبسایت این شرکت به نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/07 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه با موضوع: "ارائه خدمات طراحی و تهیه اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه انباشت و برداشت و بارگیری ریلی و جاده‌ای کنسانتره در سایت شماره 2 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر" می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 18/02/1401 به روز یکشنبه مورخ 25/02/1401 موکول گردید. زمان بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز یکشنبه مــورخ 18/02/1401 مقرر گردیده و حضور متقاضیان در جلسه بازدید الزامی می باشد. مهندسین مشاور متقاضی می باید گواهینامه های صلاحیت خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته صنعت تخصص صنایع فلزات اساسی و رتبه 1 در رشته راه و ترابری تخصص راه آهن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بصورت توأمأ دارا باشند و یا موافقت نامه مشارکت دارای صلاحیت های مذکور را دارا باشند. لازم به ذکر است متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانیWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند و مطابق با دستورالعمل اعلام شده در اسناد مناقصه نسبت به تحویل پاکات خود در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران، در موعد مقرر اقدام نمایند. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/07 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " راهبری،تعمیرات، سرویس و نگهداری سیستمهای آنلاین کارخانجات در بخش هوا و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی " را از طريق برگزاري استعلام عمومي به شرکت پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. . لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 28/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بمنظور بازدید از محل پروژه و پاسخ به سوالات احتمالی روز چهارشنبه مورخ 21/02/1401 براي متقاضيان پیش بینی گردیده است ، لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/06 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " آهن الات ضایعاتی موجود در انبارهای مجتمع خود را به میزان 3000 تن" از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روز دوشنبه مــورخ 19/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از اقلام مربوطه روز شنبه مورخ 17/02/1401 مقرر شده است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و جبران خسارت مختار می باشد. كميسيون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 19/02/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 20/02/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.5 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 19/02/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 20/02/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.04 P Max 0.008 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 67.50 درصد را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 19/02/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 20/02/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 67.50 Fe Min Max 22 26 FeO Max 0.05 P Max 0.35 S Max 1.8 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Max 3.5 Moisture Description Ave 80% Size % <0.15 mm Ave 98% Size % <1 mm کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/02/05 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" ارائه خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عاليه و كارگاهي طرح ها و پروژه های مدیریت های دفتر فنی و اصلاح خطوط تولید " خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور دارای گواهي‌نامه صلاحيت ارائه خدمات مشاوره با رتبه یک در رشته «صنايع فلزات اساسي و ماشين سازي» و یا گواهي‌نامه صلاحيت ارائه خدمات مشاوره با رتبه یک در رشته «كانه آرايي و فرآوري مواد» از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 25/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً جلسه پرسش و پاسخ روز یک شنبه مورخ 18/02/1401 مقرر شده است و حضور در جلسه الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/02/04 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" ارائه خدمات طراحی و تهیه اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه انباشت و برداشت و بارگیری ریلی و جاده‌ای کنسانتره در سایت شماره 2 "خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرايط و دارای گواهینامه های صلاحیت خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته صنعت تخصص صنایع فلزات اساسی و رتبه 1 در رشته راه و ترابری تخصص راه آهن بصورت توأمأ و یا موافقت نامه مشارکت مهندسین مشاور دارای صلاحیت های مذکور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 18/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یک شنبه مورخ 11/02/1401 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/01/31 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع "طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی نوار نقاله ۳۰۰ متری بین خطوط سنگ شکنی شماره ۲ گل گهر و خطوط کنسانتره گهرزمین " می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مورخ 04/02/1401 به روز شنبه مورخ 17/02/1401 موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق با دستورالعمل اعلام شده در اسناد مناقصه ( قابل دریافت از وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده ) نسبت به ارسال پاکات خود در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/31 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "تدوين سند جامع مديريت بحران و طرح واكنش در شرايط اضطراري شركت معدني و صنعتي گل گهر " را از طريق برگزاري استعلام عمومي به شرکت مشاور واجد شرایط واگذار نمايد. . لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 14/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بمنظور بازدید از محل پروژه و پاسخ به سوالات احتمالی روز چهارشنبه مورخ 07/02/1401 براي متقاضيان پیش بینی گردیده است . لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/01/29 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع "طراحي، تامين، ساخت ، نصب و راه اندازي 47 عدد برج روشنایی 18 متری با مشخصات فنی ذكر شده در اسناد مناقصه" واقع در شهرستان سیرجان می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31 به روز شنبه مورخ 1401/02/17موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق با دستورالعمل اعلام شده در اسناد مناقصه ( قابل دریافت از وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده ) نسبت به ارسال پاکات خود در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/29 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" ارائه خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و اجرا و راه اندازی بخش اول از فاز 3 پروژه بازیابی آب مجتمع خود شامل : احداث سیستم انتقال باطله، حوضچه اضطراری انباشت باطله تر، مخازن و پمپ خانه آب بازیافتی و خطوط لوله آب بازیافتی به مجتمع" را به صورت EPCاز طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت با رتبه 1 در رشته آب و یا مشارکت شرکت های پیمانکاری دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با رتبه 1 در یکی از رشته های صنعت و معدن (زیر رشته صنعت) یا رشته آب (زیر رشته انتقال آب) با شرکت مهندسین مشاور دارای گواهی صلاحیت خدمات مشاوره با رتبه 1 در گروه مهندسی آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 25/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 06/02/1401 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/01/29 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "تامین لوله های 24 اینچ با پوشش (Fusion Bonded Epoxy)به متراژ حدودأ 95 کیلومتر مربوط به پروژه انتقال گاز از خط لوله ارسنجان-پاریز به منطقه گل گهر" را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به سازنده توانمند داخلی و دارای مجوزات لازم و مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 17/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً حضور در جلسه پرسش و پاسخ مربوط به موضوع مناقصه برای متقاضیان الزامی بوده و در روز سه شنبه مورخ 06/02/1401 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/01/28 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر برد سیستمهای توزین " را از طريق برگزاري استعلام عمومي به شرکت سازنده واجد شرایط واگذار نمايد. . لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1401/02/07 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ، لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .دانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/01/27 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به پیوست الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه با موضوع فوق الذکر ابلاغ می گردد. کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/23 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع " خدمات مهندسي، تأمين کالا، ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم (EPC) جهت احداث نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی " می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 28/01/1401 به روز شنبه مورخ 17/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. جلسه پرسش و پاسخ پيرامون موضوعات اسناد مناقصه، روز شنبه مورخ 27 /01/ 1401 در محل دفتر تهران گل گهر از ساعت 11:00 الي 13:00 برگزار مي گردد. همچنین برای متقاضیانی که موفق به حضور در جلسه بازدید اولیه از محل اجرای موضوع مناقصه نشده اند بازدید مجدد در روز چهارشنبه مورخ 31/01/1401 رأس ساعت 10:00 مقرر شده است و الزامی می باشد. لازم به ذکر است الحاقیه اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. متقاضیان جهت هر گونه سوال و هماهنگی در ارتباط با مناقصه فوق الذکر می توانند با آقای مهندس رضوی نسب (نماینده دستگاه نظارت) شماره تلفن: 03441423956 و یا همراه 09132985477 تماس حاصل فرمایند. ضمناً به همراه داشتن معرفی نامه ممهور جهت حضور در جلسات پرسش و پاسخ و بازدید از محل، برای نمایندگان شرکت های متقاضی الزامی می باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/23 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع " مهندسي، تأمین تجهيزات، نصب، اجرا و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 40 مگاوات بصورت EPC " می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 28/01/1401 به روز یکشنبه مورخ 25/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. جلسه پرسش و پاسخ پيرامون موضوعات اسناد مناقصه، روز شنبه مورخ 27 /01/ 1401 در محل دفتر تهران گل گهر از ساعت 9:00 الي 11:00 برگزار مي گردد. همچنین برای متقاضیانی که موفق به حضور در جلسه بازدید اولیه از محل اجرای موضوع مناقصه نشده اند بازدید مجدد در روز چهارشنبه مورخ 31/01/1401 رأس ساعت 10:00 مقرر شده است و الزامی می باشد. لازم به ذکر است الحاقیه اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. متقاضیان جهت هر گونه سوال و هماهنگی در ارتباط با مناقصه فوق الذکر می توانند با آقای مهندس رضوی نسب (نماینده دستگاه نظارت) شماره تلفن: 03441423956 و یا همراه 09132985477 تماس حاصل فرمایند. ضمناً به همراه داشتن معرفی نامه ممهور جهت حضور در جلسات پرسش و پاسخ و بازدید از محل، برای نمایندگان شرکت های متقاضی الزامی می باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 04/1401/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.5 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 03/1401/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عيار 2/66 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 66.20 Fe Min Max 24 29 FeO Max 0.05 P Max 1 S Max 2.5 SiO2 Max 0.5 Al2O3 Max 0.9 CaO Max 2.5 MgO Max 3 Moisture Description Ave 80% Size % <0.45 mm Ave 98% Size % <3 mm کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/21 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 02/1401/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.04 P Max 0.008 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 4.0 A.I% Min 94 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/20 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در بازدید از سایت به منظور شرکت در مناقصه با موضوع " مهندسي، تأمین تجهيزات، نصب، اجرا و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 40 مگاوات بصورت EPC " میرساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 21/01/1401 به روز یکشنبه مورخ 28/01/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لذا مطابق با دستورالعمل موجود در اسناد مناقصه نسبت به ارسال پاکات خود در موعد مقرر اقدام نمایید. لازم به ذکر است الحاقیه اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/20 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در بازدید از سایت به منظور شرکت در مناقصه با موضوع "خدمات مهندسي، تأمين کالا، ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم (EPC) جهت احداث نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی " میرساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 21/01/1401 به روز یکشنبه مورخ 28/01/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لذا مطابق با دستورالعمل موجود در اسناد مناقصه نسبت به ارسال پاکات خود در موعد مقرر اقدام نمایید. لازم به ذکر است الحاقیه اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/20 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع "طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی نوار نقاله ۳۰۰ متری بین خطوط سنگ شکنی شماره ۲ گل گهر و خطوط کنسانتره گهرزمین " می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مورخ 21/01/1401 به روز یکشنبه مورخ 04/02/1401 موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق با دستورالعمل اعلام شده در اسناد مناقصه ( قابل دریافت از وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده ) نسبت به ارسال پاکات خود در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/15 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت شركت معدني و صنعتي گل گهر جهت شرکت در مناقصه با موضوع " ارائه خدمات مهندسي، تأمين کالا، ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم (EPC) برای پروژه احداث نوار نقاله انتقال کنسانتره از خط چهار به کارخانه گندله سازی شماره یک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر" می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 17/01/1401 به روز یکشنبه مورخ 04/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لازم به ذکر است اسناد مناقصه و الحاقیه های مربوط به آن از وبسایت این شرکت به نشانیWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/15 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت شركت معدني و صنعتي گل گهر جهت شرکت در مناقصه با موضوع "عملیات اجرایی معماری داخلی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تالار پارک کودک " می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 17/01/1401 به روز شنبه مورخ 27/01/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. ضمنأ اسناد مناقصه از وبسایت این شرکت به نشانیWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/01/14 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهی مزايده عمومی شماره 01/1401/ز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 29/01/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 30/01/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.0 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.05 P Max 0.01 S Max 3.0 SiO2 Max 0.7 Al2O3 Max 0.7 CaO Max 2.5 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 3.9 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/12/25 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه" خدمات مهندسي، تأمين کالا، ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم (EPC) جهت احداث نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی" خود را در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 5 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 21/01/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 16/01/1401 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/12/25 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه" مهندسي، تأمین تجهيزات، نصب، اجرا و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 40 مگاوات بصورت EPC" را در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 2 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 21/01/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 15/01/1401 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/12/25 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 65 هزار تن گندله سنگ آهن با عيار 65 درصد " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 22/01/1401 به آدرس: دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان (کیلومتر 50 جاده شیراز) تحویل داده شود. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 23/01/1401 در محل دفتر کمیسیون معاملات مجتمع سیرجان خواهد بود. Analysis % Min 65.00 Fe Ave 1.50 FeO Max 0.04 P Max 0.008 S Max 2.5 SiO2 Max 0.6 Al2O3 Max 0.6 CaO Max 2.2 MgO Ave 250 CCS(kg/p) Min 90 8-16 mm% Max 3.9 A.I% Min 95 T.I% 19-24 Prosity% Min 90 Reducibility% کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرتاریخ انتشار : 1400/12/24 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه "طراحي، تامين، ساخت ، نصب و راه اندازي 47 عدد برج روشنایی 18 متری با مشخصات فنی ذكر شده در اسناد مناقصه" را در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 31/01/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 08/01/1401 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/12/18 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده (نوبت سوم) شماره 33/1400/ع شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " خريد، نصب و راه اندازي دستگاه گازکروماتوگرافیAgilent مدل 8890 مخصوص روغن ترانس به همراه متعلقات مربوطه" را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 21/01/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/12/18 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي مناقصه عمومي شماره89/1400/ع شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" ارائه خدمات طراحی و اجرای ساختمان های اداری، رستوران، لاکرروم، ساختمان های نیمه صنعتی و انبار سنگ شکن شماره 2 " خود را به صورت DB از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت واجد شرایط و دارای گواهينامه صلاحيت طرح و ساخت با رتبه 1 در رشته ساختمانهاي مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي و یا مشارکت پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دارای رتبه حداقل 2 در رشته ساختمان و ابنیه به همراه شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 25/02/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 25/12/1400 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/12/18 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه" طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی نوار نقاله ۳۰۰ متری بین خطوط سنگ شکنی شماره ۲ گل گهر و خطوط کنسانتره گهرزمین " خود را بصورت EPC از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانیWWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 21/01/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 25/12/1400 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/12/17 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "عملیات اجرایی معماری داخلی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تالار پارک کودک " خود را واقع در شهر سیرجان کیلومتر 30 جاده شیراز از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 3 در رشته ابنیه و رتبه حداقل 4 در رشته تأسیسات (توأمأ) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 17/1/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 23/12/1400 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/12/16 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع "عملیات احداث ساختمان آموزش، پارکینگ طبقاتی و محوطه آن" واقع در شهرستان سیرجان می رساند، ضرایب طبقات اصلاحی به پیوست ابلاغ می گردد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1400/12/16 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه تستر برد سیستمهای توزین " را از طريق برگزاري استعلام عمومي به شرکت سازنده واجد شرایط واگذار نمايد. . لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 24/12/1400 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ، لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .دانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1400/12/14 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع "عملیات احداث ساختمان آموزش، پارکینگ طبقاتی و محوطه آن" واقع در شهرستان سیرجان می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مورخ 15/12/1400 به روز یکشنبه مورخ 22/12/1400 موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق با دستورالعمل اعلام شده در اسناد مناقصه ( قابل دریافت از وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده ) نسبت به ارسال پاکات خود در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1400/12/09 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت در ارتباط با مناقصه با موضوع " عمليات اجرايي احداث پمپ خانه های انتقال دوغاب باطله و کنسانتره و خطوط انتقال مربوطه و آب بازیابی شده مابین کارخانه های بهبود کیفیت کنسانتره خط 4 ،کارخانه فرآوری غبار و تیکنر مرکزی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر " می رساند، الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه به پیوست ابلاغ می گردد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1400/12/09 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت در ارتباط با مناقصه با موضوع " تامین اقلام و اجراي پروژه هاي آبرساني شرکت معدنی و صنعتی گل گهر" می رساند، به پیوست الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه ابلاغ می گردد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1400/12/09 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات و الحاقیه شماره 2 اسناد مناقصه عم