شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

كارخانه گندله سازي شماره دو

عمليات ساخت كارخانه گندله سازي شماره 2 با تكنولوژي شركت اتوتك آلمان با ظرفيت توليد 5 ميليون تن در سال از سال1391 شروع و در مهرماه 1395 تكميل شد كه هم اكنون در حال بهره برداري است. با شروع به كار كارخانه گندله سازي شماره2 گل گهر ظرفيت توليدي اين محصول به 10ميليون تن گندله در سال افزايش يافته و شركت معدني و صنعتي گل گهر را به بزرگترين قطب توليد گندله كشور تبديل نموده است.