شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

روش های نوین شناسایی، تحلیل و تلفیق داده های اکتشافی

اکتشاف معدن، مجموعه‌‌ای متنوع از علوم، روش‌ها و فنونی است که کمک می‌کند تا یک منبع یا ذخیره با ارزش اقتصادی با تخمین عیار، تناژ و هندسه آن تعیین موقعیت شود. پروژه­های اکتشافی نیازمند تحقیقات قابل توجه، گردآوری اطلاعات و تحلیل­هایی است که در نهایت با عملیات حفاری، مغزه­گیری و آنالیز نمونه­ها به منظور تعیین ذخیره و عیار ماده معدنی تکمیل می­شود. اکتشاف منابع معدنی فرآیند پیچیده ای است که نیازمند در نظرگرفتن مجموعه داده های مکانی مختلف (زمین شناسی، سنجش از دور، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و ...) از منطقه مورد مطالعه است که هدف نهایی آن، تعیین دقیق محل کانه زایی است. جهت رسیدن به این هدف، می بایست داده های مکانی مختلف برای مدلسازی پتانسیل معدنی جمع آوری، تحلیل و تلفیق شوند.

با پیشرفت علم روش های تحلیل داده ها نیز نسبت به قبل تغییر کرده است. استفاده از داده های جدید و به روز، ابزارآلات جدید، نرم افزارها با امکانات جدید و هوش مصنوعی تحول عظیمی در اکتشاف منابع جدید به وجود آورده است. در رویداد توسعه ایده های فناورانه گل گهر هدف بهره گیری از روش ها و فناوری های نوین در عملیات های اکتشافی است. محورهای حوزه تخصصی شناسایی، تحلیل و تلفیق داده های اکتشافی به شرح زیر می باشد:

 

-         روش‌های دورسنجی ( پردازش، مدلسازی و تفسیر داده‌ها)

-         روش‌های نوین زمین شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و حفاری اکتشافی

-         مدلسازی و ارزیابی ذخایر معدنی و رده‌بندی آنها

-         استفاده از روش های هوشمند (شبکه عصبی، فازی، نرو-فازی و ....)

-         روش های مختلف جهت تلفیق داده های اکتشافی (روش های منطق فازی، استنتاج گر فازی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و .....)

-         بررسی، توسعه و به کارگیری روش­ها، ابزار و فناوری های نوین در اکتشاف معدن