شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

دستاوردهای پژوهشی > استخراج و فرآوری


سال 1397
 
سال 1396

 

رديفعنوان پروژهمجریدانشگاه / موسسه
1احمد آذرگونیزد
2سعيد حبيبي نژادآزاد اسلام واحد سيرجان
3وحيد حق پناهيتربيت مدرس
4احمد سعيديانشهيد باهنر كرمان
5عليرضا فرهمندشهيد باهنر كرمان
6دكتر محمد رضا گرمسيريآزاد اسلامي واحد سيرجان
7صادق يگانهشهيد باهنر كرمان
 
سال 1395
 
سال 1394
 
سال 1393

 

 
سال 1392
 
سال 1391
 
سال 1390
 
سال 1389
 
سال 1388

 

رديفعنوان پروژهمجریدانشگاه / موسسه
1ابراهیم پناهیدانشگاه کاشان
 
سال 1386

 

رديفعنوان پروژهمجریدانشگاه / موسسه
1مجتبی قربان نژادشهید باهنر کرمان
 
سال 1385

 

رديفعنوان پروژهمجریدانشگاه / موسسه
1وحید سلطان محمدیدانشگاه تهران
2روح ا.. رضازادهشهید باهنر کرمان
 
سال 1384

 

رديفعنوان پروژهمجریدانشگاه / موسسه
1حمیدرضا خانباباییامیرکبیر
2محمد علی پرویزیدانشگاه یزد
 
سال 1383
 سال 1382
سال 1381
 
رديفعنوان پروژهمجریدانشگاه / موسسه
1احمد اکبری نسبشهید باهنر کرمان