شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

خدمات دانشجویان

دانشجويان تحصيلات تكميلي كه پروژه پايان نامه خود را در غالب قرارداداهاي تحقيقاتي با مرکز تحقیقات و فنآوری به انجام مي رسانند، استفاده ازامكانات زير براي آنها امكان پذير است.

خدمات علمي:

  • آزمايشگاهها و پايلوت ها
  • انجام كليه آناليزهاي مورد نياز
  • مركز اسناد با 10000 جلد كتاب
  • امكان دانلود رايگان مقالات از سايتهاي Civilicaو Jivanka
  • حمايت مادي از اختراع، كتب و مقالات مسترخ از پايان نامه هامطابق شيوه نامه

 

خدمات رفاهي:

  • خوابگاه
  • رستورانها و كافي شاپ گل گهر
  •  ترانسپورت  جهت اياب و ذهاب
  • امكانات باشگاه ورزشي
  • بيمه حوادث