شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

ماموریت سازمانی

از آنجایی که مواد اولیه کارخانجات تولید فولاد نقش ویژه و ارزنده ای در توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد، معاونت بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برای رفع نیازهای فعلی و آینده وظیفه بازاریابی و فروش محصولات تولیدی، جمع آوری اطلاعات بازار و مدیریت تقاضا و قیمت را در بازارهای داخل و خارج از کشور برعهده دارد.